Onze missie

Sinds onze eerste reis naar Zuid-Afrika in 1993 koesteren wij een droom: Hoe kunnen we onze passie voor Afrika en ruime werkervaring inzetten om kansen te creëren voor kansarme, werkloze jongeren in Johannesburg?

Sinds 2007 wonen we in Zuid Afrika en zijn we betrokken bij diverse NGO’s in de Johannesburg regio. Langzaam hebben we onze activiteiten uitgebreid en in 2013 zijn we gestart met de “social enterprise” Sisiza Ukusiza Pty Ltd – we help to help.

Sisiza Ukusiza wil kansen creëren voor kansarme jongeren en hun families. Door internationale gasten, stagaires en vrijwilligers uit te nodigen en kennis te laten maken met de township, met onze activiteiten en onze projecten, leren we van elkaar en ondersteunen wij elkaar.

De jongeren van Zuid-Afrika worden in hun ontwikkeling en opbouw van hun toekomst bedreigd en de werkloosheid is erg hoog. Sinds 2007 trachten wij met onze activiteiten en ons bedrijf de Zuid-Afrikaanse jongeren te ondersteunen.

Sinds 2008 zijn wij op velerlei manieren betrokken bij een aantal NGO’s in de Johannesburg regio. Onze focus is gericht op het bouwen aan een betere en duurzame toekomst voor de jeugd en wij zijn er van overtuigd dat met steun van velen en het creëren van mogelijkheden, wij dit probleem kunnen omzetten in kansen.

In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat een klein steuntje in de rug vaak al voldoende kan zijn om de droom te verwezenlijken. Een stage-plek, een studiebeurs, of gewoon iemand die je een beetje de weg wijst.

Toerisme in Johannesburg is een grote en nog steeds groeiende bedrijfstak, maar helaas is het ook nog steeds zo dat het grootste deel van de bezoekers aan Zuid Afrika, de stad Johannesburg vermijden, als gevolg van ideeën en de verhalen over de veiligheid en criminaliteit. We hebben gemerkt dat mensen in al die jaren liever de keuze maken om natuur en cultuur te bezoeken buiten de stad, maar we willen laten zien en laten ervaren dat, met de hulp van de lokale gemeenschap, en de (inter) nationale bezoekers, toerisme in Johannesburg succesvol kan zijn.

En zoals we ook van onze gasten horen: “Johannesburg is een veelzijdige stad en het bezoeken meer dan waard.

We willen laten zien dat we zelfs op kleine schaal, het verschil kunnen maken.